สีสะอาด สีทาภายในที่เป็น สีสะอาด เพื่อสุขภาพ ไร้กลิ่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ ขจัดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทุกคนในครอบครัว ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ สีสะอาด ต้อง สีทีโอเอ